Исковое заявление Прокопенко

До Деснянського районного суду м.Києва
02225, м.Київ, просп.Маяковського, 5-в, 534-00-99

Позивач: Прокопенко П.В.
(адреса, телефон)

Відповідач: Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія «ОРАНТА»
01024, м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, 13
Тел. 253-94-16

Підсудність справи: позивач використовує страхові послуги для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» позивач є споживачем страхових послуг. Згідно ч.5 ст.110 ЦПК України позов може подаватися за місцем проживання споживача

Державне мито: відповідно до ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав

Ціна позову: 119971,79 грн.


ПОЗОВНА ЗАЯВА
/про відшкодування матеріальної і моральної шкоди/

Прокопенко П.В. (позивач) застрахував свій транспортний засіб у ВАТ НАСК «ОРАНТА» (відповідач) за договором добровільного страхування транспортного засобу №254 від 10.04.08р. (далі – Договір) (Додаток 1).
Згідно п.2.1.1 Договору відповідач зобов’язувався виплатити позивачу страхове відшкодування за шкоду, заподіяну транспортному засобу позивача внаслідок настання страхового випадку на умовах, визначених Договором, але це зобов’язання відповідач не виконав.
Крім цього, при укладанні Договору відповідач безпідставно завищив суму страхового платежу.
Зазначені дії відповідача призвели до виникнення у позивача матеріальної шкоди на суму 112971,79 грн., доказом чого є наступне.


Докази того, що відповідач не доплатив позивачу
страхове відшкодування на суму 10446,76 грн.


05.05.08р. транспортний засіб позивача отримав пошкодження, що підтверджується довідкою ДАІ Деснянського РУ ГУ МВС України у м.Києві (Додаток 2).
Вартість ремонту пошкодженого транспортного засобу становить 156527,98 грн., що підтверджується рахунком-фактурою ДП «АВТО Інтернешнл» №136424_РФ_00060947 від 16.07.08р. (Додаток 3).
Згідно п.1.8 Договору страхова сума, в межах якої відповідач повинен виплатити страхове відшкодування, становить 189900 грн.
За висновком відповідача відновлюваний ремонт пошкодженого транспортного засобу є недоцільним внаслідок того, що вартість ремонту перевищує 75% страхової суми, що підтверджується листом відповідача №0909-02-11/34291 від 28.11.08р. (Додаток 4).
У цьому випадку страхове відшкодування обчислюється відповідно до п.2.12.10.2 Договору, згідно якого сума страхового відшкодування повинна дорівнювати різниці між дійсною вартістю транспортного засобу до пошкодження і дійсною вартістю пошкодженого транспортного засобу, розміром безумовної франшизи і сумою інших відрахувань відповідно до умов Договору.
Розмір зазначених складових становить:
a) дійсна вартість транспортного засобу до пошкодження становить 180970,99 грн., що підтверджується витягом із звіту оцінювача Руденко Ю.В. №3932 від 12.09.08р. (Додаток 5);
b) дійсна вартість пошкодженого транспортного засобу становить 102000 грн., що підтверджується листом відповідача №0909-02-11/34291 від 28.11.08р. (Додаток 4):
c) згідно п.1.3 Договору безумовна франшиза становить 0,5% страхової суми або 945,5 грн.;
d) інші відрахування загалом становлять 857,4 грн. (вони складаються із витрат на отримання довідки ДАІ у сумі 83 грн., що підтверджується листом відповідача №0909-02-11/34291 від 28.11.08р. (Додаток 4), витрат на послуги евакуатора у сумі 520 грн., що підтверджується заказ-нарядом №256 від 16.07.08р. (Додаток 6), витрат за розрахунок ринкової вартості транспортного засобу до ДТП у сумі 150 грн., що підтверджується квитанцією від 12.09.08р. (Додаток 7), витрат на огляд транспортного засобу після ДТП у сумі 104,4 грн., що підтверджується квитанцією №59940434 від 16.07.08р. (Додаток 8).
Із врахуванням наведеного, страхове відшкодування повинне становити 78882,89 грн. (180970,99 – 102000 – 945,5 + 857,4).
Із цієї суми позивач отримав лише 68436,13 грн., що підтверджується повідомленнями банку від 24.09.08р. на суму 47613,39 грн. та від 20.11.08р. на суму 20822,74 грн. (Додаток 9).
Тобто, відповідач не доплатив позивачу страхове відшкодування на суму 10446,76 грн. (78882,89 - 68436,13).


Докази того, що відповідач при укладанні Договору
безпідставно завищив страховий платіж на суму 525,03 грн.

При укладанні Договору (п.1.8) відповідач, виходячи із страхової суми 189900 грн. і страхового тарифу 5,88%, встановив страховий платіж у сумі 11166,12 грн. (189900 х 5,88%), який позивач сплатив, що підтверджується квитанцією №638285 від 10.04.08р. (Додаток 10).
Але згідно результату автотоварознавчої експертизи дійсна вартість транспортного засобу є меншою, ніж зазначена у Договорі, і становить 180970,99 грн. (Додаток 5).
Згідно п.2.5.3 Договору «якщо страхова сума, встановлена цим Договором для застрахованого транспортного засобу, перевищує дійсну вартість цього транспортного засобу, то цей Договір є недійсним у частині, що перевищує дійсну вартість застрахованого транспортного засобу на момент укладання цього Договору».
Із викладеного випливає, що Договір не забезпечує страхове покриття для перевищеної частини страхової суми і отже страховий платіж, нарахований на цю суму, є безпідставним і повинен бути повернутий позивачу.
Для зазначеної вище дійсної вартості транспортного засобу страховий платіж повинен становити 10641,09 грн. (180970,99 х 5,88%).
Отже, сума переплати страхового платежу, яку відповідач повинен повернути позивачу, становить 525,03 грн. (11166,12 - 10641,09).
При розгляді цього питання треба керуватися ч.9 ст.15 ЗУ «Про захист прав споживачів», згідно якої під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває.
Із зазначеної норми Закону випливає, що оскільки відповідач не надав позивачу повну інформацію про особливості визначення страхової суми і страхового платежу (доказом цього є його переплата), а позивач не має спеціальних знань зі страхування, бо не є фахівцем у цій сфері, то позивач і не може нести відповідальність за встановлення відповідачем завищеної суми страхового платежу і отже має правові підстави для вимоги щодо її повернення.


Докази того, що відповідач не виконав свій обов’язок
щодо забезпечення реалізації пошкодженого транспортного засобу,
внаслідок чого позивач не отримав 102000 грн.

Згідно зазначеного вище висновку відповідача щодо недоцільності відновлювального ремонту пошкодженого транспортного засобу, страхове відшкодування обчислюється відповідно до п.2.12.10.2 Договору, згідно якого сума страхового відшкодування повинна дорівнювати різниці між дійсною вартістю транспортного засобу до пошкодження і дійсною вартістю пошкодженого транспортного засобу, а також розміром безумовної франшизи і сумою інших відрахувань відповідно до умов Договору.
Тобто, збитки позивача повинні бути відшкодовані частково за рахунок страхового відшкодування і частково - за рахунок реалізації пошкодженого транспортного засобу.
Вартість пошкодженого транспортного засобу визначена відповідачем і становить 102000 грн., що підтверджується листом відповідача №0909-02-11/34291 від 28.11.08р. (Додаток 4):
Згідно п.2.12.10.2 Договору «страховик зобов’язаний забезпечити страхувальнику можливість реалізації пошкодженого транспортного засобу».
Але це зобов’язання відповідач не виконав, внаслідок чого позивач не отримав 102000 грн. за реалізацію пошкодженого транспортного засобу, який і досі знаходиться у позивача.


Загальна сума матеріальної шкоди, яка нанесена позивачу внаслідок того, що відповідач не доплатив страхове відшкодування, безпідставно завищив страховий платіж та не виконав свій обов’язок щодо забезпечення реалізації пошкодженого транспортного засобу, складає 112971,79 грн. (10446,76 + 525,03 + 102000).


Витрати на правову допомогу

Для захисту своїх прав у суді позивачу довелося звернутися до адвоката, що підтверджується договором №04/02/2009 від 04.02.09р. про надання юридично-консультаційних послуг (Додаток 11).
Перелік послуг за зазначеним договором визначено на підставі п.3 ч.1 ст.3 ЦК України, згідно якої загальними засадами цивільного законодавства є свобода договору (із цієї норми, зокрема, випливає, що присутність адвоката у судових засіданнях не є необов’язковою).
Сума витрат за зазначеним договором визначена на підставі ч.1 ст.632 ЦК України, згідно якої ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.
Факт оплати позивачем послуг адвоката підтверджується платіжним дорученням №61 від 20.02.09р. на суму 2500 грн. (Додаток 12).


Моральна шкода

Своїми діями відповідач наніс позивачу моральну шкоду, яка має такі складові:
a) грубим порушенням своїх обов’язків за Договором, внаслідок яких позивач втратив 112717,39 грн., відповідач продемонстрував зневажливе ставлення до розумових здібностей позивача та ставлення до нього, як до особи другого сорту, що сприймається позивачем як грубе і цинічне знущання над його особистістю.
Це пригнічує психіку позивача та спонукає його до негативної оцінки своєї особистості, свого місця у суспільстві і у відносинах з іншими людьми, визиває у позивача почуття неповноцінності та деморалізує його.
Грошовий еквівалент моральної шкоди за цією складовою становить 2500 грн.
b) необхідність звернення до правозахисної організації «Асоціація страхувальників України», до юристів та до суду за захистом своїх прав забрало у позивача багато часу і потребувало значних фізичних та моральних зусиль, витрат великих коштів, що фізично та морально виснажило позивача.
Грошовий еквівалент моральної шкоди за цією складовою становить 2000 грн.
Загальна сума моральної шкоди за всіма складовими становить 4500 грн.


Правові наслідки порушення зобов'язання

Згідно ч.1 ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Згідно ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:
4) відшкодування збитків та моральної шкоди.
Згідно ст.22 ЦК України:
2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Згідно ст.23 ЦК України:
2. Моральна шкода полягає:
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.


Враховуючи викладене та керуючись статтями 3, 11, 15, 16, 22, 23, 610, 611, 632 ЦК України, статтями 10, 15 ЗУ «Про захист прав споживачів»,

П Р О Ш У:

1. Визнати неправомірним допущене відповідачем заниження страхового відшкодування на суму 10446,76 грн.
2. Визнати неправомірним допущене відповідачем завищення страхового платежу на суму 525,03 грн.
3. Визнати неправомірною допущену відповідачем бездіяльність щодо забезпечення реалізації пошкодженого транспортного засобу позивача за ціною 102000 грн.
4. Стягнути з відповідача на користь позивача матеріальну шкоду на загальну суму 13471,79 грн. за такими складовими (опис складових наведено вище):
a) за занижене страхове відшкодування - на суму 10446,76 грн.
b) за завищений страховий платіж - на суму 525,03 грн.
c) витрати на правову допомогу у сумі 2500 грн.
d) витрати з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи у сумі 30 грн.
5. Зобов’язати відповідача забезпечити позивачу можливість реалізації пошкодженого транспортного засобу на суму 102000 грн. у десятиденний строк після вступу рішення суду у законну силу (наприклад, шляхом викупу відповідачем у позивача пошкодженого транспортного засобу за зазначеною сумою).
6. Відшкодувати позивачу за рахунок відповідача моральну шкоду на загальну суму 4500 грн. за такими складовими (опис складових наведено вище):
a) за порушення відповідачем своїх обов’язків за Договором - на суму 2500 грн.
b) за необхідність захисту позивачем своїх прав - на суму 2000 грн.


Додатки (у копіях):
1. Договір добровільного страхування транспортного засобу №254 від 10.04.08р.
2. Довідка ДАІ Деснянського РУ ГУ МВС України у м.Києві
3. Рахунок-фактура ДП «АВТО Інтернешнл» №136424_РФ_00060947 від 16.07.08р.
4. Лист відповідача №0909-02-11/34291 від 28.11.08р.
5. Витяг із звіту оцінювача Руденко Ю.В. №3932 від 12.09.08р.
6. Заказ-наряд №256 від 16.07.08р. на суму 520 грн.
7. Квитанція від 12.09.08р. на суму 150 грн.
8. Квитанція №59940434 від 16.07.08р. на суму 104,4 грн.
9. Повідомлення банку від 24.09.08р. та від 20.11.08р.
10. Квитанція №638285 від 10.04.08р. на суму 11166,12 грн.
11. Договір №04/02/2009 від 04.02.09р. про надання юридично-консультаційних послуг
12. Платіжне доручення №61 від 20.02.09р. про сплату юридично-консультативних послуг на суму 2500 грн.
13. Квитанція №108 від 11.03.09р. про сплату витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи на суму 30 грн. (оригінал)
14. Позовна заява з Додатками 1…12 для відповідача.


Позивач Прокопенко П.В.